07.01.2021

Novosan, Woshio ja Finnvoda – Vedenpesutekniikalla vettä käsienpesukoneeseen

Yhteistyö Novosanin kanssa on ollut meille erittäin innostavaa aikaa. Meille on ollut ilo ja kunnia päästä osaltamme kehittämään käsienpesun tulevaisuutta yhdessä.

Yhteistyö Novosanin kanssa on ollut meille erittäin innostavaa aikaa. Meille on ollut ilo ja kunnia päästä osaltamme kehittämään käsienpesun tulevaisuutta yhdessä. Kiitokset Hanno ja Sauli, kun kutsuitte meidät mukaan.

Maailma on todellakin muuttunut, sitä ei käy kieltäminen. Henkilökohtainen hygienia, käsienpesu ja desinfiointi on noussut arvoon arvaamattomaan. Tilojen omistajat ja haltijat pyrkivät ratkaisemaan asiakkaidensa ja kävijöidensä terveyteen liittyviä turvallisuushaasteita moninaisilla keinoilla, kuten lisäämällä desinfiointipisteitä, ohjeistuksia, opastusta ja tilojen käyttöön sekä käyttäjämääriin liittyviä rajoitteita. Käsienpesu on yksi tehokkaimmista tavoista parantaa tilannetta itselleen ja muille, mutta käsienpesumahdollisuuksia ei kuitenkaan olla tähän mennessä pystytty merkittävästi parantamaan. Mutta miksi ei?

  • Käsienpesu ei onnistu ilman talotekniikkaa. Veden kanssa läträäminen vaatii viemäröinnin ja putkiston, eikä putkien vetäminen tiloja käyttävien ihmisten kulkureiteille ole käytännöllistä
  • Vaikka putkienvedot onnistuisivat, ei käsienpesun mahdollistaminen esimerkiksi kauppakeskuksen kulkukäytävälle olisi missään määrin kustannustehokasta verrattuna esimerkiksi käsidesipisteen lisäämiseen

”Voisiko vesisäiliöillä rakentaa itsenäisen käsienpesupisteen ilman putkistoa?”

Periaatteessa, mutta käytännön ongelmat tulevat välittömästi vastaan.

  • Valtava tilankäyttö – Järjestelmät vaativat kaksi samankokoista vesisäiliötä, jotka tulee mitoittaa erittäin suuriksi. Vettä ei puhdisteta, joten kaikki käytetty vesi tulee johtaa omaan vastaavankokoiseen jätevesisäiliöön.
  • Vaativa ylläpitää – Vettä täytyy lisätä ja jätevesisäiliö tyhjentää jopa päivittäin
  • Rajattu käyttökokemus – Johtuen rajallisesta määrästä vettä, järjestelmät kitsastelevat käyttäjälle annetun veden kanssa, johtaen heikkoon käyttäjän käsienpesukokemukseen
  • Suurten vesimassojen vaihtaminen jopa päivittäin ei ole yksinkertaista, helppoa tai halpaa.
  • Rajattu sijoituspaikaltaan talotekniikan läheisyyteen, sillä vesimassat täytyy tyhjentää ja vaihtaa jopa päivittäin
  • Järjestelmän ylläpidon aiheuttama ”downtime” on huomattavan suuri

Miten käytännön ongelmat ratkaistiin?

Vedenpuhdistustekninen ratkaisu Woshiossa on käänteisosmoosin (RO) ja UV-steriloinnin yhdistelmä. Käänteisosmoosi on erittäin tehokas ja vakiintunut vedenpuhdistusmenetelmä. RO-kalvotekniikalla vesi jaetaan permaattiin (puhtaaseen veteen) ja konsentraattiin (osuus vedestä, jossa on kaikki epäpuhtaudet). RO-kalvosuodatusta käytetään erityisesti juomaveden valmistamiseksi merivedestä. Menetelmän tehokkuudesta kertoo osin myös se, että sitä hyödynnetään esimerkiksi lääketeollisuudessa ja sairaaloissa erittäin puhtaan veden valmistamiseen.

Vaikka RO-kalvosuodatus yksinäänkin on riittävä täysin turvallisen veden varmistamiseen, järjestelmän UV-sterilointi (aallonpituus 253.7 nm (1182.5 THz)) neutralisoi lisäksi tehokkaasti bakteereita ja viruksia. Veden turvallisuudelle on siis kaksinkertainen varmistus.

Kehitimme ja patentoimme Woshion sisään patentoidun (Advanced Closed Circuit) veden kierrätys- ja puhdistustekniikan, jonka avulla samaa vettä voidaan hyödyntää jopa useita satoja kertoja.  Järjestelmää voisi kutsua leikkisästi veden monistuskoneeksi, sillä 600-700 litran vesitankillinen muuttuu helposti jopa 150 000 litraksi puhdasta käsienpesuvettä. Tämän ansiosta järjestelmän koko voidaan pitää kompaktina, eikä erillistä suurta jätevesiastiaa tarvita. Patentoidulla ACC-tekniikalla vedenpuhdistuksen aikana syntyvä konsentraatti ajetaan erilliseen säiliöön tai säiliön osaan, jolloin vesimassa saadaan jaettua puhtaampaan kiertoon palautuvaan veteen ja likaisempaan veteen. Tekniikan avulla pidennetään huomattavasti käyttökierrossa olevan veden vaihtoväliä, minimoidaan säiliökoko, lyhennetään huoltotoimenpiteisiin kuluvaa aikaa ja parannetaan puhdistuksen tehokkuutta.

Woshiossa hyödynnetään myös aikaisempia, vanhempia ja uudempia teknologioitamme. Patentoidun HybridFlow-teknologiamme ansiosta veden jakelu hanoille tapahtuu hyödyntämällä raakavesipumpun tuottamaa painetta täysin ilman erillistä jakelupumppua. Tekniikka koostuu kaksipuoleisesta kalvopainesäiliöstä, jonka molemmilla puolilla on paineistettua vettä. Venttiilin avautuessa paine vapautuu sisäpuolelta, jolloin raakavesipumppu käynnistyy työntäen säiliöön lisää vettä ja puristaen kalvon toisella puolella olevan veden liikkumaan. Tekniikan ansiosta Woshio käy erittäin energiatehokkaasti eikä puhdistuksen käynnistymisessä ole viiveitä.

Patentoitu ICR (Integrated Concentrate Recirculation)-tekniikkamme on myös löytänyt tärkeän roolin Woshion vedenpuhdistuskokonaisuudessa. Käänteisosmoosin saanto järjestelmän sisällä on uskomattomat 80% (jokaisesta litrasta vettä tehdään 0,8dl puhdasta vettä), jonka ansiosta konsentraatti on erittäin tiivistä. Tämä mahdollistaa epäpuhtauksien erottelun äärimmäisen tehokkaalla tavalla ACC-tekniikkaa varten.

Huolto- ja ylläpitovälit vaihtelevat patentoitujen menetelmien avulla kuukaudesta vuosiin ja järjestelmää voisi halutessaan käyttää ”loputtomiin” vaihtamatta laitteen alkuperäistä vesimassaa missään vaiheessa kokonaan. Järjestelmä on myös suunniteltu siten, että pumppujen hukkalämpö hyödynnetään pitämään vesi mukavan lämpöisenä

Vettä on saatavilla ns. rajattomasti, jolloin mitään säännöstelyä ei tarvita. Jokaisessa käsipesussa käytetty vesi on moninkertaisesti kunnallisvettä puhtaampaa ja erittäin pehmeää.

Vieraskirjoituksen kirjoittajat:

EMP-Innovations Oy / Finnvoda – Esa Aalto (toimitusjohtaja), Esko Aulanko (tuotekehitysjohtaja)

Lähempää tuttavuutta Woshion kanssa?